TESİSİMİZ

Dolum tesisimiz İzmir İli Bornova İlçesi Homeros Vadisi girişinde toplamda 5662m2 alan üzerinde, kurulum aşamasından üretim aşamasına kadar kaliteden ödün verilmeden son teknolojik makine ve donanımlar kullanılarak inşa edilmiş olup SCADA sistemi ile tamamen otomatik olarak idare ve kontrol edilmektedir.
 
Tüketicilerden, bayilerimiz aracılığı ile dönüşü sağlanan boş damacanalarımızın, öncelikle dışarıdan gelebilecek kirliliklerin işletme hijyenini etkilememesi amacıyla kullanılabilirlik kontrolleri yapılmakta ve yine boş damacana robotumuz vasıtası ile ile üretim bandına alınmaktadır. İşletmemiz imlahanesine giren damacanalarımız sırası ile kapak sökme, delik tespit, dış yıkama ünitelerinden geçerek iç yıkama ünitesine gelmektedir.
 
Dış ortamdan izole edilmiş olan ham su depolarımızda toplanarak işletme içerisine alınmış olan dolumu yapılacak su, mevzuat gereklilikleri çerçevesinde filtre edilerek, tamamen paslanmaz malzemeden imal edilmiş ve dezenfeksiyonları sürekli sağlanmakta olan ürün depoları ve dolumu yapılacak olan damacanaların, iç hijyeninin kesin olarak sağlanabilmesi amacıyla özel olarak üretilmiş olan iç yıkama ünitemizi de ihtiva eden dolum makinasında 19 Litrelik damacanalara doldurulmakta ve dolu damacana robotumuz aracılığı ile viyol paletlere yüklenerek, bayilerimiz vasıtası ile tüketicilerimize sunulmaktadır.
Kaynaktan son ürüne kadar üretim aşamalarının tamamında gerek mevzuat hükümlerinde sözü edilen, gerek iç hijyen talimatlarımız nedeni ile yapılması gereken tüm fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler, fabrikamız bünyesinde bulunan modern laboratuarımızda yapılmaktadır. Bunun yanı sıra üretimimizin her safhasında gerekli tüm parametrik değerler anlık ve sürekli olarak, otomasyon sistemimiz tarafından kontrol edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır.